Wykluczenie odpowiedzialności prawnej

Autor niniejszego utworu, Radosław Śpiewak, doktorem habilitowanym nauk medycznych, kilkunastoletnim doświadczeniem laboratoryjnym. Autor dołożył wszelkich starań, aby treść niniejszego utworu była zgodna z najnowszym stanem wiedzy dostępnym w chwili pisania. Jednak codziennie dokonywane są nowe odkrycia naukowe. Dlatego treści zawarte w niniejszym utworze należy skonfrontować z innymi źródłami wiedzy. Opublikowane informacje nie stanowią oficjalnego stanowiska jakiejkolwiek instytucji, a jedynie osobiste przekonania autora w chwili przygotowania utworu. Dlatego autor wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z zastosowania opublikowanych informacji. Adres kontaktowy.

Przeczytaj również zastrzeżenie praw autorskich.

© Radoslaw Spiewak (kontakt).
Ta strona jest częścią serwisu ELISpot.pl
Strona utworzona 24 lutego 2006, ostatnia aktualizacja 24 lutego 2006.