Byli¶my przy narodzinach polskiego ELISpot-u!

Pierwszy w Polsce eksperyment na bazie ELISpot-u przeprowadził dr med. Radosław ¦piewak w grudniu 2001 roku w Lublinie. Opis wyników można znaleĽć w publikacji:
→ ¦piewak R. Dermatozy zawodowe w rolnictwie: epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002, na stronach 85-96.

Pierwszy w Polsce kurs, którego uczestnicy zapoznali się w praktyce z wykonywaniem techniki ELISPOT odbył się w Krakowie 24 listopada 2007 (kierownik naukowy kursu: dr hab. med. Radosław ¦piewak).
→ zobacz zdjęcia z kursu.

Pierwszy w polskim czasopi¶mie artykuł na temat ELISpot-u ukazał się w grudniu 2007 roku:
→  Radosław ¦piewak. Test immunoenzymatyczny ELISPOT: Perspektywy zastosowań w alergologii i immunologii. Alergol Immunol 2007; 4 (3-4): 77-81.

Pierwszy w Polsce praktyczny kurs po¶więcony wył±cznie technice ELISPOT odbył się w Krakowie 15 listopada 2008 (kierownik naukowy: dr hab. med. Radosław ¦piewak).
→ zobacz zdjęcia z kursu.

Aktualnie nie prowadzimy kursów otwartych techniki ELISPOT, natomiast wykonujemy szkolenia na zamówienie w laboratorium Klienta. Wykładowca: dr hab. n. med. Radosław ¦piewak, od 2001 roku prowadzi badania z zastosowaniem ELISpot-u w Niemczech, Holandii i Polsce, praktyczna znajomo¶ć różnych technik i aparatury. Wykładał na temat ELISpot-u oraz konsultował o¶rodki naukowe w kraju i za granic±.

Interesuj±ce? Zapraszamy do kontaktu.

© Radosław ¦piewak (kontakt).
Ta strona jest czę¶ci± serwisu ELISpot.pl
Strona utworzona 28 grudnia 2005, ostatnia aktualizacja 4 czerwca 2009.
Koniecznie zapoznaj się z zastrzeżeniem praw autorskich!

English In English