Zamów wykład "Praktyczne zastosowanie techniki ELISpot w Twoim laboratorium"

Kto może być zainteresowany zamówieniem tego wykładu:

Słuchacze: Wykład jest skierowany do pracowników laboratoriów, którzy zamierzają wykonywać testy ELISpot, zarządzają laboratoriami lub zamawiają odczynniki i materiały laboratoryjne. Z uczestnictwie w wykładzie skorzystają również pracownicy naukowo-badawczy, naukowo-techniczni, magistranci i doktoranci biorący udział w badaniach z zastosowaniem ELISpot-u.

Cel: Szczegółowe wyjaśnienie wszelkich kwestii technicznych związanych z wykonywaniem ELISpot-u. Wskazanie, na co zwracać uwagę przy zakupie odczynników i wyposażenia. Pułapki i przydatne "tricki" przy wykonywaniu ELISpot-u.

Program: Zasada działania ELISpot-u, omówienie rozwiązań technicznych. Odczynniki: przeciwciała, enzymy, chromogeny. Materiały: płytki PVDF, PE, technika membranowa. Urządzenia małe i duże: skanery/czytniki do ELISpot-u, co jeszcze jest niezbędne w laboratorium. Typowe błędy nowicjuszy. "Tricki" i rozwiązywanie problemów. Kontrola i utrzymanie jakości. Organizacja pracy z ELISpot-em. Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Wprowadzenie do interpretacji wyników. Przykłady zastosowań badawczych. Program wykładu może być dostosowany do specyficznych potrzeb jednostki zapraszającej (np. bardziej szczegółowe omówienie wybranych procedur i zastosowań, przy pominięciu innych, nieprzydatnych w danym ośrodku)

Czas trwania: od 0,5 do 4 godzin, w zależności od potrzeb zapraszającego i wybranego zakresu prezentacji.

Forma: wykład z prezentacją multimedialną, aktywizacja słuchaczy, przewidziany czas na pytania i dyskusję, drukowane podsumowanie wykładu. Przebieg czasowy i długość przerw według życzenia zapraszającego.

Wykładowca: dr hab. n. med. Radosław Śpiewak, od 2001 roku prowadzi badania z zastosowaniem ELISpot-u w Niemczech, Holandii i Polsce, praktyczna znajomość różnych technik i aparatury. Wykładał na temat ELISpot-u w Holandii i Niemczech.

Interesujące? Proszę o kontakt.

© Radosław Śpiewak (kontakt).
Ta strona jest częścią serwisu ELISpot.pl
Strona utworzona 22 grudnia 2005, ostatnia aktualizacja 24 lutego 2006.
Koniecznie zapoznaj się z zastrzeżeniem praw autorskich!

English In English