Zamów wykład "Zastosowania metody ELISpot w biotechnologii"

Kto może być zainteresowany zamówieniem tego wykładu:

Słuchacze: Wykład jest skierowany do pracowników przemysłu biotechnologicznego, banków krwi i narządów, laboratoriów diagnostycznych i doświadczalnych w instytutach medycznych, szpitalach itp. zainteresowanych potencjalnymi korzyściami ze stosowania ELISpot-u w swojej pracy.

Cel: Wyjaśnienie zasady działania ELISpot-u, omówienie praktycznych zastosowań metody w biotechnologii, produkcji odczynników diagnostycznych, szczepionek, testowaniu kosmetyków i nowych produktów chemicznych, przewidywaniu potencjału drażniącego i uczulającego substancji itd.

Program: Zasada działania ELISpot-u, omówienie rozwiązań technicznych, intepretacja wyników, spektrum protein wykrywanych za pomocą metody. Przykłady zastosowań ELISpot-u w biotechnologii: produkcja i kontrola szczepionek i globulin odpornościowych, przeciwciała monoklonalne, testowanie nowych związków chemicznych i przewidywanie ich właściwości uczulających. Program wykładu może być dostosowany do specyficznych potrzeb jednostki zapraszającej (np. bardziej szczegółowe omówienie wybranych procedur i zastosowań, przy pominięciu innych, nieprzydatnych w danym ośrodku).

Czas trwania: od 0,5 do 4 godzin, w zależności od potrzeb zapraszającego i wybranego zakresu prezentacji.

Forma: wykład z prezentacją multimedialną, aktywizacja słuchaczy, przewidziany czas na pytania i dyskusję, drukowane podsumowanie wykładu. Przebieg czasowy i długość przerw według życzenia zapraszającego.

Wykładowca: dr hab. n. med. Radosław Śpiewak, od 2001 roku prowadzi badania z zastosowaniem ELISpot-u w Niemczech, Holandii i Polsce, praktyczna znajomość różnych technik i aparatury. Wykładał na temat ELISpot-u w Holandii i Niemczech.

Interesujące? Proszę o kontakt.

© Radosław Śpiewak (kontakt).
Ta strona jest częścią serwisu ELISpot.pl
Strona utworzona 22 grudnia 2005, ostatnia aktualizacja 24 lutego 2006.
Koniecznie zapoznaj się z zastrzeżeniem praw autorskich!

English In English