© Radosław Śpiewak: Wszelkie prawa zastrzeżone

Treść i forma niniejszego opracowania stanowią utwór chroniony prawem autorskim. Autor udziela osobom fizycznym zgody na nieodpłatne wykonanie jednej kopii elektronicznej (plik) lub papierowej (wydruk) niniejszego dzieła i korzystanie z niej wyłącznie w celach osobistych nie noszących znamion działalności komercyjnej (w tym szkoleniowej). Powyższa zgoda udzielona jest wyłącznie pod warunkiem nie wprowadzania jakichkolwiek zmian do utworu (w tym usuwania informacji o autorze oraz prawach autorskich). Kopiowanie i rozpowszechnianie niniejszego utworu w celach komercyjnych (w tym edukacyjnych), wykorzystywanie fragmentów lub całości niniejszego utworu w innych publikacjach, a także jakiekolwiek wykorzystanie przez osoby prawne, firmy i instytucje wymaga pisemnej zgody autora. Adres kontaktowy.

Przeczytaj również wykluczenie odpowiedzialności prawnej.

© Radoslaw Spiewak (kontakt).
Ta strona jest częścią serwisu ELISpot.pl
Strona utworzona 24 lutego 2006, ostatnia aktualizacja 24 lutego 2006.