ELISpot: Zasada działania (4)

Slajd: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Czwarty etap wykonania metody ELISpot

Dodajemy substraty, które w obecności enzymu przekształcą się w barwnik. Na przykład w przypadku znakowania fosfatazą zasadową (ALP), dodaje się roztwór BCIP i NBT (5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate + nitro blue tetrazolium). W wyniku reakcji zachodzącej pod wpływem enzymu powstaje barwnik, który osadza się na dnie dołka. Reakcję barwną zatrzymujemy przez dokładne wypłukanie i wysuszenie płytki. Dalej...

© Radosław Śpiewak (kontakt).
Ta strona jest częścią serwisu ELISpot.pl
Strona utworzona 30 września 2005, ostatnia aktualizacja 24 lutego 2006.
Koniecznie zapoznaj się z zastrzeżeniem praw autorskich oraz wykluczeniem odpowiedzialności!

English In English