ELISpot.pl: Twórca serwisu

European Society of Contact Dermatitis, ESCD, Institute of Dermatology, instytut dermatologii, congress, Derk P. Bruynzeel, James Ferguson, Radoslaw Spiewak, Cezary Kowalewski, Percy Lehmann, Joanna Narbutt, Radoslaw Spiewak, Hanna Wolska, meeting, symposium, course, photobiology photodamage of the skin, skin barrier and the UV, sunscreens and skin protection, common and rare photodermatoses, photoallergy, phototherapy, diagnosis and treatment of photodermatoses, quality of life in photodermatoses, patient education  and public health issues related to photodermatoses, photopatch test, patch test, photoallergy, photocontact dermatitis, photo contact dermatitis, contact allergy, sun allergy, dermatology, allergology, skin diseases, allergy, conference, course, workshop, Krakow, Cracow, Cracovie, Poland, Europe, EU, meeting, course, conference, 18 september 2009, 19 september 2009

dr hab. med. Radosław ¦piewak

Wybrane publikacje przedstawiaj±ce technikę ELISPOT:

  • ¦piewak R: Badania profilu cytokin wydzielanych przez leukocyty reaktywne na antygeny mikroorganizmów ¶rodowiskowych z zastosowaniem techniki ELISPOT. W: Dermatozy zawodowe w rolnictwie: epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002, 85-97. (PDF)
  • ¦piewak R, Dutkiewicz J. In vitro study of pro-inflammatory and anti-tumour properties of microvesicles from bacterial cell wall of Pantoea agglomerans. Ann Agric Environ Med 2008; 15 (1): 153-161. (PDF)
  • ¦piewak R, Moed H, von Blomberg BME, Bruynzeel DP, Scheper RJ, Gibbs S, Rustemeyer T. Allergic contact dermatitis to nickel: Modified in vitro test protocols for better detection of allergen-specific response. Contact Dermatitis 2007; 56 (2): 63-69. (PDF)
  • ¦piewak R. Test immunoenzymatyczny ELISPOT: Perspektywy zastosowań w alergologii i immunologii. Alergol Immunol 2007; 4 (3-4): 77-81. (PDF)

Pełna lista publikacji doc. ¦piewaka na stronie www.RadoslawSpiewak.net

© Radosław ¦piewak (kontakt).
Ta strona jest czę¶ci± serwisu ELISpot.pl
Dokument utworzony 4 maja 2007, ostatnia aktualizacja 7 lutego 2011.
Koniecznie zapoznaj się z zastrzeżeniem praw autorskich oraz wykluczeniem odpowiedzialno¶ci!

English In English