Publikacje własne z zastosowaniem techniki ELISpot

Uwaga: rocznie publikuje się kilkaset prac z zastosowaniem techiki ELISpot w różnych dziedzinach badań biomedycznych (patrz również: trendy w publikacjach z zastosowaniem techniki ELISpot). Poniższa lista obejmuje własne publikacje.

© Radosław ¦piewak (kontakt).
Ta strona jest czę¶ci± serwisu ELISpot.pl
Dokument utworzony 4 lutego 2006, ostatnia aktualizacja 18 marca 2007.
Koniecznie zapoznaj się z zastrzeżeniem praw autorskich oraz wykluczeniem odpowiedzialno¶ci!